انتخاب برگه

انمیشینی که به زبان ساده نحوه ورود دستگاه لیزر واژینال مونالیزاتاچ به واژن و بهبود مشکلات و عفونت های واژن رو به تصویر می کشد