انتخاب برگه

عمل زیبایی متقارن کردن لابیاها با لیزر مونالیزاتاچ برای بهبود ناحیه واژینال زنان، از دیگر کاربردهای لیزر میتوان لابیاپلاستی و روشن سازی واژن را نام برد.