انتخاب برگه

اکثر هنرمندان هالیوود مثل کیم کارداشیان از لیزر فرکسل برای جوانسازی صورت خود استفاده میکنند