انتخاب برگه

قسمت‌هایی از بدن که برای لیفتینگ آنها می‌توان از ترماژ سی‌پی‌تی استفاده کرد: – پلک – گردن – شکم – باسن – زانو – ران – روی دست – بازو – غبغب – صورت