انتخاب برگه

و چه زیباست

امید مریضی که به دستان شفابخشت

دل بسته است…

و تو با مهارتت باری دیگر قدرت خدا را به رخ بندگان میکشی…

همین که توی این شرایط و احوال، یک «پزشک» باشی , تو یک قهرمانی!

روز پزشک را خدمت تمام همکاران و دوستان عزیز و ارزشمندمان تبریک میگوییم

وَخدا قوت!

آدم های بزرگ، زود از یاد نمی روند و به انتها نمی رسند.

کلینیک رویای آبی، بهترین کلینیک پوست و مو در تهران