انتخاب برگه

قبل و بعد مزوتراپی بعد از سه جلسه

همانطور که در تصویر میبینید موهای جدید رشد کردند و موهای قبلی تقویت شده اند.

کلینیک پوست مو لیزر و لاغری رؤیای آبی