انتخاب برگه

وقتی میگوییم لیزر فرکسل برای درمان چین و چروک‌های ریز پوست عالی عمل می‌کند.👌

قبل و بعد از انجام یک جلسه لیزر آمریکایی فرکسل جهت رفع چین و چروک‌های ریز پوست

📌نمونه از سایتِ لیزر فرکسل می‌باشد‌.

✅فرکسل برای چین و چروک‌های اطراف چشم هم بسیار موثر است و دارای تاییدیه FDA جهت کار بر روی دور چشم می باشد👍