انتخاب برگه

انسان میتواند میزبان مناسبی برای بسیاری از جانداران ریز میکروسکوپی باشد و یک نمونه از این مهمانهای ناخوانده در پوست انسان انگلی است به نام دمودکس ؛

تقریبا هیچ انسان بزرگسالی وجود ندارد که روی پوستش انگلهای دمودکس در حال زندگی نباشد اما زمانی که تراکم جمعیت این انگلها زیاد میشود بسیاری از مشکلات پوست و مو نیز شدت مییابد

امکان دیدن این انگلها به صورت عادی وجود ندارد اما ندیدن آنها دلیلی بر نبودنشان نیست. این مایتهای میکروسکوپی جاندارانی عنکبوتی با هشت پای کوچک و پرزدار در نزدیکی سرهایشان ،هستند بدن آنها نیمه شفاف است.اما بسیار شبیه به کرم هستند که در پوست هر انسان بالغ میتوان آنها را یافت این حشرات كل عمر خود را روی پوست انسان سپری میکنند آنجا متولد میشوند زاد و ولد میکنند و پس از حدود یک الی سه ماه میمیرند. تحقیقات و شواهد علمی و تجربی نشان داده است که بیشتر افرادی که ریزش مو یا موهای نازکی دارند و یا دچار سایر مشکلات پوستی مانند آکنه جوش صورت خارش پوست و غیره هستند دارای این مایتها میباشند اگرچه با استفاده از میکروسکوپ و به راحتی و در مدت کوتاهی ظرف چند دقیقه میتوان از وجود این انگلها مطمئن شد و آنها را مشاهده نمود.

اما خبر خوب این است که کلینیک رویای با همکاری متخصصین با تجربه در این زمینه شروع به فعالیت کرده است و تست دمودکس و درمان این بیماری در کلینیک انجام میشود.

021-54862